Kategorie

Slevy

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet


Formulář spotřebitele pro vrácení zboží do 14 dnů

Dodavatel:
Daria Grigelová – Adena.CZ
Moravská 274/20
796 01 Prostějov
IČ 74130544
Tel: 775 902 996

Spotřebitel:

Jméno:
Příjmení:
Adresa:

Údaje o objednávce:

Číslo objednávky:

Datum uzavření objednávky:

Vracené zboží:

 

Já, výše uvedený/á na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy
týkající se výše uvedeného zboží.

Žádám o vrácení platby na účet číslo:

Dále, Vás žádám, o potvrzení ukončení platnosti smlouvy.

Dne:

Podpis: